USŁUGI

KOMINIARSKIE
I GAZOWNICZE

PEŁEN ZAKRES USŁUG

ZAWSZE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Czyszczenie standardowe i mechaniczne

 przewodów kominowych,
wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, pieców i kuchni kaflowych

Pomiary

ciągów kominowych

Inwentaryzacja

przewodów kominowych

Udrażnianie

przewodów kominowych, gniazda, zagruzowania

Wydawanie opinii kominiarskich

wstępnych i końcowych na możliwość podłączenia urządzeń gazowych

Wydawanie opinii

do sanepidu, fotowoltaiki,
do dotacji z programu czyste powietrze

Montaż

nasad kominowych

Sprawdzanie

stanu technicznego przewodów kominowych kamerą, szczelności instalacji
i urządzeń gazowych

Przeglądy kominiarskie

z wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

E-Protokoły

wraz z inwentaryzacją budowlaną

pamiętajmy

O WAŻNYM PRZEGLĄDZIE KOMINIARSKIM